فروشگاه بارخشک
فروشگاه حبوبات بارخشک
فروشگاه بارخشک
BarkhoshkSlider2
previous arrow
next arrow

اصول فنی زراعت لوبیا بخش چهارم

زراعت لوبیا بارخشک

بارخشکی های عزیز با شما همراه هستیم با ادامه مبحث قبلی 👇

اصول فنی زراعت لوبیا:

▪️تهیه بستر کشت
مرحله اول: در آماده سازی بستر کشت، اولین مرحله شخم زدن زمین است.که معمولا شخم پاییزه بر شخم بهاره ارجحیت دارد. زیرا آب بیشتری ذخیره شده و یخ آب حاصل، کلوخه ها را خرد می کند، بقایای گیاهی و علف های هرز در زیر خاک زودتر پوسیده می شوند. البته اگر زمین، زیر کشت محصول پاییزه نباشد، در غیر این صورت بعد از برداشت محصول که معمولا گندم و جو است، پس از جمع کردن کاه و کلش باقی مانده در مزرعه نسبت به شخم زمین اقدام می شود.

مرحله دوم: بستر بذر بایر عاری از کلوخ های بزرگ باشد، در شرایط مناسب، بذر کاشته شده تماس کافی با ذرات خاک داشته و این ذرات خاک مرطوب، سبب تسهیل جوانه زنی سریع می شوند. عمق کاشت بذر بسیار مهم و بحرانی است.اگر کلوخ ها در زمین زیاد باشند این مسئله سبب کاهش کارآیی علف کش ها در خاک نیز می گردد.برای خرد کردن کلوخه ها از دیسک یا کولتیواتور استفاده می گردد.در صورتی که زمین دارای شیب نا ملایم و پستی بلندی زیاد باشد، بدین منظور بایستی تسطیح مقطعی صورت گیرد.جهت تسطیح مقطعی، لازم است ماله ای در سطح خاک زده شود تا بستر مناسب برای کشت بذر فراهم شود‌. در آبیاری بارانی و تیپ نیازی به تسطیح زمین نیست.

نکته: علف کش های قبل از کاشت برای از بین بردن علف های هرز و کودهای ابتدای فصل، بر اساس توصیه های کودی، بهتر است قبل از کولتیواتور و تسطیح زمین ( خاک ورزی ثانویه)، روی خاک مزرعه پاشیده شوند.

مرحله سوم: در روش کرتی با آبیاری غرقابی، بعد از تسطیح زمین به کمک دستگاه مرزبند ابعاد کرت ها مشخص شده، سپس کولتیواتور زده می شود و زمین آماده کشت می گردد.
ادامه دارد….
با ما همراه باشید.😊

برچسبها: ،
admin در تاریخ سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹
نظرات (0)
  • نظر بدهيد
  • نام:
    ایمیل:
    وبسایت: