فروشگاه بارخشک
فروشگاه حبوبات بارخشک
فروشگاه بارخشک
BarkhoshkSlider2
previous arrow
next arrow

تشخیص حبوبات خوب و سالم و روش نگهداری آنها

تشخیص حبوبات خوب و سالم و روش نگهداری آنها بارخشک

سلام همراهان گرامی ، امروز میخواهیم در مورد تشخیص حبوبات خوب و سالم و روش نگهداری آنها با شما صحبت کنیم 😊👇

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري دارﻧﺪ،ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎري از رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﻫﻮا داﺧﻞ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﺸﻮد در ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
دﻳﺮﭘﺰ ﻳﺎ زودﭘﺰ ﺑﻮدن ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن دارد، که نوع ﺑﺬر و آب و ﻫﻮاي هر ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. و به همین دلیل بعضی از حبوبات از نظر کیفیت با توجه به نوع منطقه معروف هستند.

مثل : لوبیا چیتی خمین ، نخود کرمانشاه، لپه آذرشهر

♦️ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻏﻴر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ وخارج شدن ﮔﺮده و ﺧﺎك از داخل آﻧﻬﺎ از راهﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ.
ﻟﻪ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﺒﻮﺑﺎت در آب از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺑﻮده و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮمزدﮔﻲ و ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ ﻧﻴﺰ از ﻋﻼﻳﻢ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.برای جدا کردن دانه های غیر قابل مصرف لازم است
مقداری حبوبات در آب بریزید. در این صورت حبوبات سوراخ‏ دار به سطح آب می آیند و شما آنها را جدا می کنید. در ضمن بر اثر خیس خوردن، حشرات موجود در دانه حبوبات، به روی آب می آیند که باید قبل از مصرف، آنها را جدا کنید. 

جبوبات جزء مواد غذایی هستند كه دیر فاسد مي‎شوند و در صورتی که درجای خشک و خنک نگداری شوند به مدت یکسال و گاهی بیشتر میتوان از آنها استفاده کرد.بعضی از حبوبات به دلیل حساس بودن لازم است در یخچال نگهداری شود مانند لوبیا چشم بلبلی.
قرار دادن حبوبات در محل های مرطوب, سبب رشد کپک ها بر روی حبوبات می شود.
امیدوارم این مطالب برای شما مفید باشد🌺🌺

برچسبها: ،
admin در تاریخ شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
نظرات (2)
 • 2 نظر برای این مطلب
 • شاهان
  فروردین 22ام, 1400 در 0:41 ق.ظ

  با سلام ممنونم بابت مطالب، بسیار مفید بود‌

  admin
  فروردین 22ام, 1400 در 9:39 ق.ظ

  سپاس از همراهی شما

 • نظر بدهيد
 • نام:
  ایمیل:
  وبسایت: