فروشگاه بارخشک
فروشگاه حبوبات بارخشک
فروشگاه بارخشک
BarkhoshkSlider2
previous arrow
next arrow

بارخشکی های عزیز با شما همراه هستیم با آخرین مطلب از مبحث قبلی👇 اصول فنی زراعت لوبیا: روش های کاشت: ▪️کشت به روش نوین (فارو-آبیاری تیپ) در کشت به روش نوین با هدف آبیاری قطره ای، بذرها به وسیله بذر کار پنوماتیک با تراکم مناسب در مترمربع و عمق کاشت ۵ سانتی متر به صورت دو ردیف روی پشته کاشته می شوند. نوارهای تیپ در روی پشته ها به فاصله ۷۵ سانتی متر از یکدیگر قرار گرفته و بلافاصله پس از کاشت آبیاری انجام می شود. در روش کشت مسطح به دو صورت خشکه کاری و هیرم کاری با هدف […]

… ادامه مطلب …

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹