فروشگاه بارخشک
فروشگاه حبوبات بارخشک
فروشگاه بارخشک
BarkhoshkSlider2
previous arrow
next arrow

بارخشکی های عزیز با شما همراه هستیم با آخرین مطلب از مبحث قبلی👇 اصول فنی زراعت لوبیا: روش های کاشت: ▪️کشت به روش نوین (فارو-آبیاری تیپ) در کشت به روش نوین با هدف آبیاری قطره ای، بذرها به وسیله بذر کار پنوماتیک با تراکم مناسب در مترمربع و عمق کاشت ۵ سانتی متر به صورت دو ردیف روی پشته کاشته می شوند. نوارهای تیپ در روی پشته ها به فاصله ۷۵ سانتی متر از یکدیگر قرار گرفته و بلافاصله پس از کاشت آبیاری انجام می شود. در روش کشت مسطح به دو صورت خشکه کاری و هیرم کاری با هدف […]

… ادامه مطلب …

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

بارخشکی های عزیز با شما همراه هستیم با ادامه مبحث قبلی👇اصول فنی زراعت لوبیا: روش های کاشت: ▪️هیرم کاری مکانیزه رایج ترین روش کاشت در اکثر مناطق لوبیاکاری ایران است. در این روش پس از تسطیح و کرت بندی، آبیاری انجام می گیرد و بعد از ۵ تا ۱۰ روز بسته به نوع بافت و ساختمان خاک، زمین حالت گاو رو پیدا می کند. سپس لوبیا با استفاده از دستگاه بذر کار در درون کرت ها کاشته می شود. همان طور که گفته شد بهترین روش کاشت در آبیاری غرقابی و تحت فشار، هیرم کاری یا نمه کاری است. یعنی […]

… ادامه مطلب …

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

بارخشکی های عزیز با شما همراه هستیم با ادامه مبحث قبلی 👇اصول فنی زراعت لوبیا: ▪️ آرایش کشت، تراکم بوته مناسب ترین آرایش کشت در لوبیا، آرایش مربعی است با فاصله ۱۵ در ۱۵ ، به دلیل اینکه در این فواصل هم فضای کافی برای رشد و نمو در اختیار بوته قرار دارد و هم از تراکم مطلوب برخورداریم، با توجه به روشهای مختلف کاشت و نوع مکانیزاسیون در دسترس، آرایش های متفاوتی در کشت وزرع این محصول به کار می رود. تراکم بوته در متر مربع برای انواع لوبیا در تیپهای ۱ تعداد ۵۰ بوته، تیپ ۲ تعدهد ۴۵ […]

… ادامه مطلب …

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

▪️تهیه بستر کشتمرحله چهارم: انتخاب تاریخ کشت است، که با توجه به نوع لوبیا، تیپ رشد و اقلیم منطقه متفاوت است. محدوده تاریخ کشت در ایران از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه می باشد. در نواحی معتدل سرد تاریخ کشت از اوایل تا اواسط خردادماه مناسب است. در هر صورت میانگین دمای هوا در زمان کاشت، نباید کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد باشد. مرحله پنجم: بعد از تسطیح خاک و کرت بندی نوبت به آبیاری زمین می رسد. مرحله ششم: در نظر گرفتن مقدار بذر مصرفی است. که به عوامل مختلفی بستگی دارد. مقدار مصرف بذر به طور […]

… ادامه مطلب …

شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹