فروشگاه بارخشک
فروشگاه حبوبات بارخشک
فروشگاه بارخشک
BarkhoshkSlider2
previous arrow
next arrow

بارخشکی های عزیز با شما همراه هستیم با ادامه مبحث قبلی 👇اصول فنی زراعت لوبیا آماده سازی بستر کشت لوبیا : به طور کلی هدف از تهیه زمین،مدفون کردن بقایای گیاهی، از بین بردن علف های هرز، زیر خاک کردن مواد تقویت کننده و علف کش ها، حفظ رطوبت خاک، ایجاد نفوذ پذیری، نرم کردن و افزایش عمق خاک زراعی می باشد.بستر بذر باید عمیق، مسطح و نرم باشد، زیرا باعث اطمینان بهتر از تماس بین بذر و خاک می شود که در نتیجه باعث افزایش جذب آب می گردد .البته یک بستر مسطح، کاشت با عمق یکنواخت را نیز […]

… ادامه مطلب …

سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹