فروشگاه بارخشک
فروشگاه حبوبات بارخشک
فروشگاه بارخشک
BarkhoshkSlider2
previous arrow
next arrow

تماس با بارخشک از راه های متفاوتی امکان پذیر است یکی از راه ها استفاده از فرم زیر و درج نظرات، سوالات و انتقادات می باشد. همچنین در جهت تماس سریع و راحت با مجموعه بارخشک می توانید از شماره تماس 03157420687 استفاده نمایید.

آدرس: گلپایگان، بلوار سلمان فارسی ، مرکز نوآوری گلپایگان